Trại Chó Poodle Thuần Chủng Tại Hà Nội

1. Bảo hành sức khỏe 15 ngày với mọi cún poodle
2. Tư vấn chăm sóc sức khỏe cách huấn luyện tại nhà cho chó trọn đời
3. Chịu mọi trách nhiệm trong quá trình vận chuyển chó
4. Các chú Poodle luôn được tiêm chủng đầy đủ và thuần chủng 100%

Xem Chi Tiết

4 CAM KẾT VÀNG CỦA POODLE HÀ NỘI

Chó Poodle

Đàn số 12

Chó Poodle

Đàn số 11

Chó Poodle

Đàn số 10

Chó Poodle

Đàn số 9

Chó Poodle

Đàn số 8

Chó Poodle

Đàn số 7

Chó Poodle

Đàn số 6

Chó Poodle

Đàn số 5

Chó Poodle

Đàn số 4

Chó Poodle

Đàn số 3

Chó Poodle

Đàn số 2

Chó Poodle

Đàn số 1